Поддръжка

Мивки Полимермрамор / Граниксит

            
  • Избягвайте изпускането на остри и тежки предмети в мивката за  да запазите по-дълго нейната повърхност в добър вид .
  • Почиствайте с  препарати, които не съдържат абразивни частици .
  • Редовно почиствайте изделието, това ще гарантира лесната му поддръжка .
  • Подсушавайте повърхността за да избегнете появата на варовикови отлагания и петна.
  • При  упорити петна почистете  с гъба  и почистващ препарат на химична основа или такъв за котлен камък .
  • Не изсипвайте гореща вода, ако сифонът е запушен и не позволява изтичането на  водата.
  • Използвайте подходяща предпазна подложка при поставяне на горещи и грапави повърхности.