Гаранция

ГАРАНЦИОННА КАРТА

за Република БългарияМодел на продукта: ...................................................................


Купувач:.......................................................................................


Продавач:/име и адрес/: КИМИ 07 ЕООД,гр.Пловдив, ул.Найчо Цанов 4


Дистрибутор:....................................................................


Дата:...................................................................................Гаранционен срок:60 месеца от датата на продажбаПодпис и печат на продавача.........................................1.Характеристика на изделията

Материал:

Полимермрамор или също така - лят мрамор, е композитен материал в основата, на който влизат следните съставки:мраморно брашно  ,полиестерна смола,калциев карбонат,титан диоксид и др. Покритието на изделията е  прозрачен  санитарен гел, който е устойчив на киселини,основи ,химични препарати и гладката му повърхност не позволява  отлагане на котлен камък и абсорбирането на петна от различни продукти.

Граникситът е със същия състав на полимермрамора , но в  геловото му покритие са  добавени специални гранули/ Spray Granite/ с висока твърдост и  разнообразие от цветове  Тази добавка придава гранитен вид на изделията и ги прави предпочитани пред полимермрамора.

2.Инструкции за монтаж

-Поставете мивката върху плота,с лице надолу и очертайте контура и

-Свалете мивката и до контура нанесете на 10 мм по навътре втори контур

-Изрежете с ел.трион по вътрешния контур,като предварително пробиете отвор с размера на ножа на триона

-Почистете със спирт допирните повърхности на мивката и плота и нанесете по тях силикон

-Притиснете мивката към плота до окончателно засъхване на силикона

-Отстранете излизащият по краищата ú силикон с помощта на пластмасова шпатула или друг не много остър инструмент, като

внимавате да не нараните повърхността на плота или мивката.

-Почистете остатъците силикон свнимателно с фино парче плат и спирт.

-След окончателното изсъхване на силикона – според срока указан на опаковката на силикона, мивката може да се ползва


3.Инструкции за ползване

-Избягвайте изпускането на остри и тежки предмети в мивката за  да запазите по-дълго нейната повърхност в добър вид .

-Почиствайте с  препарати ,които не съдържат абразивни частици .

-Редовно почиствайте изделието,това ще гарантира лесната му поддръжка .

-Подсушавайте повърхността за да избегнете появата на варовикови отлагания и петна.

-При  упорити петна почистете  с гъба  и почистващ препарат на химична основа или такъв за котлен камък .

-Използвайте подходяща предпазна подложка при поставяне на горещи и грапави повърхности

- Не изсипвайте гореща вода когато сифонът е запушен !


ВНИМАНИЕ!

Гарацията отпада при:

-Когато повредата се дължи на невнимателни действия, недобросъвестно отношение при съхранение, лош транспорт или природни

бедствия.

-Когато е правен опит за отстраняване на повреда от неоторизирани лица.

-Когато изделието не е използвано по предназначение

-При не спазване на инструкциите за монтаж и ползване

Обслужване на рекламация на немонтирана мивка се извършва от производителя в обекта, където е направена покупката. При

монтирана със силикон мивка, рекламацията се обслужва от производителя на място. Гаранцията включва ремонт и/или подмяна на

продукта с нов, само ако се докаже, че дефектът е по вина на производителя. В противен случай, разходите по отстраняване на

повредата са за сметка на потребителя

За рекламация се обърнете към дистрибутора или към производителя.